Tilliten och rädslan gavs ut i samband med installationen i Vamlingbo Kyrka 20§18

Herrarna gavs ut i samband med utställningen på Galleri Öst, Konstakademien 2008

Vaska gavs ut i samband med utställningen på Gröna Paletten 2005

Böckerna går att beställa via e-post: lottala@hotmail.com Pris 50 kr+ porto