Lönnhuset,lekhydda, Galärparken, Stockholm, Beställd av Djurgårdsförvaltningen 1991 (5 bilder)

Katten. Beställd av Konstfrämjandet 1990 (1 bild)

Labyrint, producerad av Riksutställningar och Historiska museet 1995 (3 bilder)

Liv och vatten producerad av Riksutställningar och Etnografiska museet 1989 (3 bilder)